Projektování staveb

Nabízené služby realizujeme zejména v oblasti všech staveb pozemního stavitelství (průmyslové, občanské a bytové výstavby).

ČKAIT 1200099

Rozsah projektové činnosti

 • vypracování studií, zaměření stávajících stavů,
 • dokumentace pro územní a stavební řízení dle Vyhl. 499/2006 Sb.
 • inženýrská činnost v rámci stavebního řízení, jednání s dotčenými orgány státní správy,
 • prováděcí dokumentace v rozsahu sazebníku UNIKA – DPS,
 • autorský dozor při provádění stavby,

Rozsah inženýrské činnosti

 • kompletní předjednání investičního záměru na všech úrovních dotčených orgánů a samosprávných celků,
 • zajištění politické podpory investičního záměru,
 • zajištěním technické podpory investičního záměru,
 • zabezpečení a schválení studie EIA,
 • zajištění vydání územního rozhodnutí,
 • zajištění vydání stavebních povolení.
 • kolaudace staveb, předání dokončené stavby, investiční zařazení majetku.