Solvent ČR s.r.o. Praha

Název stavby: Solvent ČR s.r.o. Praha Šestajovice

Finanční objem: 350 mil. CZK

Prováděné činnosti: technický dozor investora

Termín realizace : II. etapa 2008, III. etapa 2012, IV. etapa 2016