Project management staveb

Pomůžeme vám i s posouzením investičního záměru.

 
 
 

Řízení přípravné fáze projektu zahrnuje 

 • předběžné posouzení investičního záměru,
 • zajištění veškerých povolení,
 • výběr zpracovatele projektu, architektonická soutěž,
 • vypracování harmonogramu projektu,
 • řízení projektového týmu,
 • inženýrská činnost v rámci územního a stavebního řízení,
 • zajištění pravomocných územních či stavebních povolení, jednání se stavebními úřady a dotčenými účastníky,
 • provedení výběrového řízení na dodavatele stavby jak pro soukromý sektor, tak i dle Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • dvou- a vícestupňový výběr generálního dodavatele stavby,
 • poskytování poradenství pro výběrová řízení,
 • rozpočtové služby v rámci tendrového řízení – nezávislé rozpočty v aktuální úrovni ceníku URS, kontrola výkazů výměr,
 • kontrola propočtu investičních nákladů a rozsahu díla specifikovaných v projektové dokumentaci přikládané k návrhu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby s cílem dosažení maximálních úspor,
 • kontrola rozsahu PD v návaznosti na požadavky investora předložené projektantovi,
 • kontrola plánu organizace výstavby a související činnosti,
 • aktivní podíl na přípravě smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby,
 • kontrola plnění podmínek stavebního povolení,
 • kontrola dopadu změn navržených klientem na harmonogram a cenu stavby.

Kontaktujte nás

Adresa: Na Řádkách 902/7, 789 01 Zábřeh
Telefon: +420 733 506 391
E-mail: knproject@knproject.cz

Další kontakty