Projektování staveb

Nabízené služby realizujeme zejména v oblasti všech staveb pozemního stavitelství (průmyslové, občanské a bytové výstavby) a dopravních staveb. Firma je autorizována v oborech  pozemní stavitelství a dopravní stavby, specializace  nekolejová doprava.
ČKAIT 1200099

Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob  do výše 5 mil Kč .

 
 
 

Rozsah projektové činnosti

 • vypracování studií, zaměření stávajících stavů,
 • dokumentace pro územní a stavební řízení dle Vyhl. 499/2006 Sb.
 • inženýrská činnost v rámci stavebního řízení, jednání s dotčenými orgány státní správy,
 • autorský dozor při provádění stavby

Rozsah inženýrské činnosti

 • kompletní předjednání investičního záměru na všech úrovních dotčených orgánů a samosprávných celků,
 • zajištěním technické podpory investičního záměru,
 • zabezpečení a schválení studie EIA,
 • zajištění vydání územního rozhodnutí,
 • zajištění vydání stavebních povolení.
 • Technický dozor stavebníka včetně zajištění  koordinátora BOZP
 • kolaudace staveb, předání dokončené stavby

Kontaktujte nás

Adresa: Na Řádkách 902/7, 789 01 Zábřeh
Telefon: +420 733 506 391
E-mail: knproject@knproject.cz

Další kontakty